Creatief innoveren op de werkvloer

creatief innoveren

Innovatie is belangrijk voor het verbeteren van de bedrijfsprestaties. En de beste ideeën ontstaan nog altijd op de werkvloer. Voor managers is in dat proces een belangrijke rol weggelegd. Aansturen op microniveau werkt veelal belemmerend op de innovatiedrang. Uw medewerkers zonder enige instructies loslaten in een grote speeltuin is evenmin de oplossing. Aansturen en toch de creativiteit stimuleren is een uitdaging. Wij hebben hier ervaring mee en bieden u de volgende twee trainingen aan om deze uitdaging effectief aan te gaan. 

 

 

HR & De Nieuwe Technologie

Met de intrede van nieuwe informatie- en communicatiesystemen, zoals sociale media, mobile devices (smartphones, tablets etc), veranderen ook de wensen van medewerkers en hun leidinggevenden. Nieuwe vormen van samenwerking worden toegepast en organisatiestructuren veranderen.
Ook in Suriname is deze trend zich al hard aan het ontwikkelen en kiezen medewerkers er steeds meer voor om werk op de nieuwe manier gedaan te krijgen. Steeds meer mensen willen op hun prestaties in plaats van op hun aanwezigheid beoordeeld worden en steeds meer mensen willen zelf bepalen wanneer zij werken. Leidinggevenden maken deze shift ook mee en bedenken steeds creatieve manieren om hun team enthousiast en tevreden te houden.

Deze ontwikkeling biedt HR de strategische kans om een voortrekkersrol te spelen bij de adoptie van tools en methoden voor een hogere productiviteit, het verbeteren van de interne communicatie en het stimuleren van meer samenwerking binnen de organisatie.
HR professionals weten dit en realiseren zich dat ze in hun organisatie veranderingen moeten initiëren, het management bij de implementatie van veranderingen begeleiden en de medewerkers toerusten om met deze veranderingen om te gaan.
De training HR & De Nieuwe Technologie geeft inzicht in de wijze waarop de HR professional dit doet.
We onderscheiden hiervoor een 4-tal aspecten:

  • De veranderende rol van HRM: Human Resource Marketing
  • De nieuwe rol van het management: Turbo Management
  • De nieuwe manier van werken: Werken Anno Straks
  • De nieuwe manier van werven en selecteren: Social Media

De training bestaat uit 4 dagdelen aaneengesloten en per dagdeel behandelen wij elk van de bovenstaande onderdelen met wat oefeningen en voorbeelden van een Surinaamse best practice.


Uw investering: USD 550,-

Inschrijven kan via ons formulier.

 

 

Creative Thinkering

Hoe kunt u vernieuwende oplossingen en baanbrekende ideeën ontwikkelen? Voor innovatie is creativiteit een kritische succesfactor. Met de training Creative Thinkering vergroot u uw innovatieve
denkkracht door toepassing van creatieve denktechnieken.

Deze training richt zich op adviseurs, leidinggevenden en professionals die hun eigen creatieve denkkracht of die van hun medewerkers willen vergroten.
U leert:

  • creatief oplossen van praktijksituaties
  • grenzen van het bekende verleggen
  • creativiteit integreren in de werksituatie


Creative Thinkering is een methode, die iedereen kan leren. Het reikt tools aan, waarmee je je creativiteit kan ontwikkelen en je hersenen kan trainen om op een andere manier na te denken dan je

gewend bent. Dat kost tijd en energie, maar resulteert uiteindelijk in een onbetaalbaar resultaat. In plaats van toekijken hoe de wereld om ons heen verandert, creëren en transformeren wij zelf de wereld.

We worden trendsetters in plaats van trendvolgers. We creëren actief een voorsprong in plaats van reactief achter de feiten aan te lopen.


Uw investering: USD 300,-
Registreer hier