Creative Thinkering

Creative ThinkeringHoe kunt u vernieuwende oplossingen en baanbrekende ideeën ontwikkelen? Voor innovatie is creativiteit een kritische succesfactor. Met de training Creative Thinkering vergroot u uw innovatieve denkkracht door toepassing van creatieve denktechnieken.

Deze training richt zich op adviseurs, leidinggevenden en professionals die hun eigen creatieve denkkracht of die van hun medewerkers willen vergroten.
U leert:

  • creatief oplossen van praktijksituaties
  • grenzen van het bekende verleggen
  • creativiteit integreren in de werksituatie


Creative Thinkering is een methode, die iedereen kan leren. Het reikt tools aan, waarmee je je creativiteit kan ontwikkelen en je hersenen kan trainen om op een andere manier na te denken dan je gewend bent. Dat kost tijd en energie, maar resulteert uiteindelijk in een onbetaalbaar resultaat. In plaats van toekijken hoe de wereld om ons heen verandert, creëren en transformeren wij zelf de wereld.

We worden trendsetters in plaats van trendvolgers. We creëren actief een voorsprong in plaats van reactief achter de feiten aan te lopen.


Uw investering: USD 300,-
Registreer hier